Werkwijze

Om een geslaagd eindresultaat te bereiken is een goed proces essentieel. Daarom wordt er gewerkt met een stappenplan wat voor helderheid zorgt voor u als opdrachtgever, de interieur architect, overige adviseurs en uitvoerende partijen. Een goede inventarisatie van de wensen van u de

opdrachtgever, in het beginvan het proces zorgt voor een goedlopend proces omdat elke keuze en beslissing tijdens het ontwerptraject hieraan getoetst kan worden. Dit zorgt ervoor dat u als opdrachtgever krijgt wat u wilt en dat extra kosten of vertraging in de planning door onnodige wijzigingen voorkomen wordt.

Stappenplan

Een opdracht kan bestaan uit een geheel of een gedeeltelijk ontwerptraject, net waar u als opdrachtgever behoefte aan heeft.
Het Ontwerplokaal maakt graag voor uw specifieke vraag een vrijblijvende offerte.

Kennismakingsgesprek

Een samenwerking start altijd met een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Op basis van dit gesprek, bij voorkeur in combinatie met een bezichtiging van de locatie, wordt de vraag gedefinieerd en een offerte gemaakt. Ieder project zal vragen om een specifieke aanpak, maar een aantal stappen laten zich wel duidelijk omschrijven.

d

Inventarisatie

Om goed inzicht te krijgen wat uw wensen zijn, stellen we samen een Programma van Eisen op. Dit vormt het uitgangspunt voor het ontwerpproces en wordt gedurende het proces getoetst. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige situatie.

j

Voorlopig ontwerp

In deze fase gaat het creatieve proces echt van start en word uw vraag vertaald naar heldere ruimtelijke oplossingen en verwerkt tot één of meerdere schetsontwerp(en). Zo’n ontwerp bestaat uit een indelingsplattegrond, referentiebeelden met de Look & Feel, globale verschijningsvorm van speciaalmeubilair. In overleg kan er een 3D impressie gemaakt worden van het ontwerp.

k

Definitief ontwerp

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp, uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het resultaat bestaat uit bestektekeningen en overzichtslijsten van toe te passen materialen, meubilair, verlichting en producten. Op deze stukken kunnen uitvoerende partijen zoals een aannemer offerte baseren. Alles wat de uitvoerende partij gaat leveren ligt vast zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan. Het definitief ontwerp vormt een leidraad voor zowel opdrachtgever en aannemer.

Offerte- /Aanbesteding

De definitieve tekeningen worden voorgelegd aan de aannemer(s) voor het uitbrengen van de offertes. Er wordt een toetsing gedaan of de offertes voldoen aan de vraag.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering is er esthetische begeleiding en zal er meegedacht worden over welke oplossingen van eventuele ontstane problemen het beste aansluiten bij het ontwerp.

Oplevering

Tijdens de oplevering wordt een controle uitgevoerd of het eindresultaat voldoet aan de opdracht en een lijst gemaakt van eventuele rest- en verbeterpunten.